08 de març 2009

Optimisme i orientació positiva

El Coaching, igual que la psicologia positiva, es basa en l’optimisme, en trobar solucions, avantatges i possibilitats. Cal orientar les converses, tant les internes com les externes cap allò que funciona, cap a les fortaleses de cada persona, aquelles coses que per naturalesa fem millor. No és necessari conèixer la causa d’un problema per solucionar-lo, el que cal es buscar solucions amb les eines que tenim a la mà, dissenyar el present i el futur.
Com?
Amb el principi de les petites passes – només necessitem un petit canvi, com una bola de neu que cau del cim d’una muntanya, aquest canvi anirà provocant canvis al seu voltant que poden afectar la família, els amics, etc. La solució comença amb la primera passa.
Amb la utilització d’un llenguatge de possibilitats i expectatives de canvi – Per què no?
Amb anormativisme – sense etiquetes, sense prejudicis, sense diagnòstics, treballem en col·laboració amb el client, sense jutjar, treballem amb els seus objectius i de fet l’únic important és la percepció que aquest te de les coses.

Si una cosa funciona, no la toquis!
Si saps allò que funciona, fes-ho més!
Si això no funciona, no tornis a intentar-ho, fes alguna cosa diferent!