06 de febrer 2009

Què utilitza un Coach per ajudar-nos? (part 2)

Una altra cosa important és la visió del món des de la perspectiva que la nostra realitat no és necessàriament la realitat dels altres, és només la imatge que construïm de la nostra realitat. El nostre món no és el món, és la percepció que tenim d’aquest, per tant, si podem modificar aquesta percepció, podríem modificar, també, la interpretació que fem de les coses. Això ens permet pensar en conceptes com: L' orientació a resultats, orientació positiva, visió global....
Tots veiem el món, la vida, des de la nostra perspectiva, des del nostre mirar que no és igual a cap altre, cada un de nosaltres reaccionem de manera diferent davant el dia a dia, l’interpretem segons el veiem. El Coach i, per tant, el coaching, suggereix i promou una actitud incondicionalment positiva, sense judicis, escoltant activament i adaptant-se a l’altre per tal de comprendre’l.