06 de febrer 2009

Què utilitza un Coach per ajudar-nos? (part 1)

En primer lloc, el seu propi autoconeixement. Un Coach té l'obligació de conèixer-se profundament, de passar per un procés de coaching intens que el permeti conèixer els seus punts forts, les seves creences limitadores, els seus valors, etc. Així serà capaç d’acompanyar-nos en el descobriment dels nostres punts forts, valors i creences limitadores, d’aquesta manera, recolzant-nos en ells, ens podrem desfer d’aquestes creences que ens limiten.

Una altra cosa fonamental és el llenguatge. El llenguatge és poderós, li dóna força al pensament, unes paraules del tipus “jo no podré” “serà difícil” “ho puc intentar però” estan llançant fora de nosaltres una energia que es pot materialitzar en un acte molt concret, en inseguretat i possibilitat que sigui així, pot promoure que es converteixi en realitat allò que hem dit. Allò que penso, allò que dic i el que faig és la llavor d’allò que recolliré. Si canviem aquesta manera de parlar i eliminem paraules de pressió "hauria de", "no hauria de", "podria", "no podria" ... i les canviem per "vull", "no vull", "puc", "no puc"... és molt més fàcil aconseguir allò que volem, allò pel que volem lluitar.