09 d’abril 2015

Què fem a Psico-Coaching Actua?


Què és el que fas a Psico-Coaching Actua? Aquesta és una pregunta que sovint em fan... miro de contestar-vos ;)Utilitzem un  mètode  que fa possible  assolir reptes, fins i tot molt complicats, amb solucions aparentment molt simples. Es fonamenta en la lògica i la experimentació i partim de les eines de la Psicologia Positiva i el Coaching. Les sessions son un vehicle per transformar aquells comportaments, actituds, pensaments i emocions disfuncionals en funcionals.Amb aquest mètode  es poden tractar pràcticament totes les dificultats però  NO es poden tractar problemes d'origen orgànic o trastorns mentals greus. 

Es tracta  de la utilització d’unes tècniques dissenyades per a resoldre els problemes de forma ràpida i eficaç. Si l’acompanyament funciona, el client experimenta canvis des de la primera o segona sessió. Si amb 10 sessions no hi ha hagut canvis significatius, es dóna per acabat l’acompanyament. No s'intenta allargar el tractament (el número total de sessions) de manera innecessària. psico-coach i client decidiran conjuntament si continuar l’acompanyament pot ser beneficiós (o útil) o fins i tot perjudicial. L'objectiu no és acompanyar al client durant el seu procés vital sinó ensenyar-li a descobrir les eines pròpies per a afrontar-lo.

Es tracta d'una tècnica activa i prescriptiva. El psico-coach prescriu al client en cada sessió una sèrie de tasques que aquest haurà de dur a terme entre sessió i sessió. El client sempre és el protagonista del seu procés de canvi. El client no és un pacient. No és un subjecte passiu que espera que el professional resolgui els seus problemes, per tant, el client no pot esperar que es produeixin canvis sense haver-los provocat prèviament. Si no fas res, res canvia. Tot i que l’acompanyament es centra en la dificultat i per tant en els símptomes, els canvis es produeixen perquè el client viu experiències emocionals que li permeten fer canvis funcionals en les seves accions i reaccions. Si l’acompanyament és l’adequat els canvis són profunds i persistents.

El client ha de tenir temps entre sessió i sessió per a dur a terme les prescripcions i observar els efectes que es produeixen. Per tant, és tant important l'espai entre sessions com les sessions mateixes. Generalment les sessions es realitzen cada quinze dies. I si el que s’utilitza és el sistema de e-Psico-Coaching (per email), tot i que el “timing” s’adequa a allò que el client necessita, un màxim de dos emails per setmana és el més adequat.  

L’acompanyament no és mai rígid. És tan flexible i alhora robust com una canya de bambú. La durada de la sessió no està pre-determinada. Alguns clients poden necessitar 20 minuts per sessió, mentre que d'altres poden necessitar 1 hora i mitja i fins i tot més. El tipus d’acompanyament és el que determinarà més o menys temps per sessió i més o menys temps entre sessió i sessió.

L’acompanyament es centra  en la demanda que ha dut al client a la consulta. A no ser que sigui estrictament necessari, no s'analitzaran altres aspectes que no estiguin relacionats amb el motiu de consulta. Acompanyem el present del client per forjar el futur que aquest vol i ens orientem en solucions.

El pisco-coaching no busca l'origen ni la raó de ser del problema. No es furga en el passat del client ni se li fa reviure situacions traumàtiques ja passades. No es fa una anàlisi profunda, tret de cercar possibles trets que denotin l’existència d’un problema d'origen orgànic o trastorn  mental greu,  que no s’han de tractar mai amb aquestes tècniques, com ja hem dit abans. 

Una abraçada,