14 d’abril 2015

ORGANITZACIONS POSITIVES (Empresa)
Una Organització Positiva és una Organització Saludable i Resilient (Healthy & Resilient Organization), una HERO, com sabeu hero en anglès és heroi. I el símil és bo, les HERO son empreses capaces de canviar conceptes i actituds que tot i que estan provades científicament, encara a alguns els hi semblen qüestionables. Son empreses capaces de renàixer de les seves cendres com l’au Fènix! Son realment empreses valuoses i valentes. Cada dia hi ha més empreses que adapten les seves estratègies a programes HERO i el que és encara més significatiu és que no son només petites o grans empreses en crisi que busquen i aconsegueixen canvis substancials en el benestar general i naturalment en el rendiment econòmic, parlem també de grans multinacionals. 

El model HERO, representa una alternativa moderna i científica als models tradicionals de gestió de l’estrès, de recursos humans i de comportament organitzacional. 

El model assumeix que una HERO està formada per tres grans components que interaccionen entre si : recursos i pràctiques organitzacionals saludables com estratègies per estructurar i organitzar el treball , empleats i grups de treball saludables que gaudeixen d'alt benestar psicosocial en termes de creences d'eficàcia , emocions positives , engagement en el treball , optimisme ,  resiliència , i resultats organitzacionals saludables com ara alt acompliment amb la organització , excel·lència organitzacional, bones relacions amb l'entorn organitzacional i la comunitat , i responsabilitat social empresarial.

Com diu la presidenta de la SEPP (Societat Espanyola de Psicologia Positiva ), Marisa Salanova:  Una HERO és  “… Una empresa que desenvolupa esforços sistemàtics, planificats i proactius per tal de millorar la seva salut psicosocial i financera, mitjançant practiques saludables i recursos per a millorar a nivell de tasques, ambient social i organitzacional, especialment en situacions de crisi i canvis sobtats…” son organitzacions resilients, que afronten una crisi de forma positiva i surten d’ella molt més reforçades. 

 “allò que està be cal incentivar-ho per tal que continuï així, creixi i no s’estanqui” 

“ Algunes organitzacions ja han entès, per exemple, que en èpoques de crisi és millor retenir el talent que deixar-lo anar” 

“ L’element central d’una direcció de RRHH consistent , és tenir cura dels treballadors”

Quines son algunes de les estratègies que pot aplicar l’organització?

Disseny de llocs
• Crear llocs reptadors ( incrementant recursos laborals )
• Ús de destreses efectives
Lideratge positiu
• Millorar el clima social ( contagi )
• Fomentar confiança i equitat
• Potenciar líders saludables
Formació i socialització
• Impulsar l'autoeficàcia
• Crear ajust de valors
Desenvolupament de carrera
• Mantenir reptador el treball
( Marisa Salanova) 

Us apunteu al model HERO?