13 d’octubre 2011

Coaching Psycology


A unes hores vista del final del 1r Congrés Internacional de Coaching Psycology només cal dir que les coses ja es mouen en el nostre País i que com sempre es mouen bé. El Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ha organitzat els proppassats dies 11 i 12 d’octubre un impecable congrés amb els pioners mundials d’aquest moviment que malgrat s’inicia l’any 2000 a Austràlia es consolida aquí amb aquest acte.

Els psicòlegs coach ja tenim un marc de referència institucionalitzat per a la bona praxis i un foro de consulta en el col·legi oficial!

El Coaching no és una pràctica que es limiti als psicòlegs i cada Coach sigui quina sigui la seva formació aporta al Coaching la seva valuosa perspectiva. Sumant-les farem d’aquesta disciplina una eina potent al servei de:

  • Les persones que volen, amb plena consciència i disposats a liderar la seva vida, visquin aquesta en majúscules – amb tot el seu potencial-
  • Les organitzacions que entenen que el seu valor, el seu motor i la seva capacitat d’èxit es basa en tot el que les persones que les integren, poden oferir des de la il·lusió, el compromís i la motivació.

Us anoto uns apunts d’aquests dos intensos dies- podria omplir pàgines i pàgines-

  • El fet de tutelar l’autoregulació (coaching) fa que el client acabi el programa assolit l’objectiu.
  • L’autorressistència és un dels pitjors enemics de l’ésser humà.
  • Recordar quins son els nostres punts forts ens ajuda a aplicar-los i a optimitzar les nostres possibilitats de benestar.
  • El millor líder és el que és capaç d’aconseguir el millor rendiment i els millors beneficis no només per a l’empresa sinó per a tot el conjunt, l’empresa i els treballadors que la integren.
  • Al líder se li demana un gran esforç i que aquest sigui sostenible i sostingut en el temps. Se li demana:

o Eficàcia en el lideratge

o Capacitat de mantenir la conducta

o Capacitats personals

o Capacitats executives

o Capacitats emocion

  • Cal tenir cura del líder i formar als nous líders a l’escola treballant amb potencials.