24 de maig 2011

El repte de l’aprenentatge

Passar de la incompetència inconscient a la incompetència conscient i d’aquesta a la competència conscient per assolir finalment la competència inconscient!