26 de juny 2012

De Beta a Delta- les ones cerebrals.
Ja sabeu que el cervell humà es compon de milers de milions de neurones interconectades i que al interactuar ho fan seguin uns patrons mesurables. Doncs s’ha pogut mesurar que un ésser humà te aproximadament 70.000 pensaments diaris! (atenció amb aquests pensaments... orienteu-los al màxim en positiu!)

Les emocions, els estats mentals de concentració, etc. es localitzen en l’escorça prefrontal (en un electroencefalograma el sensor principal de Neurosky es col·loca en la posició denominada FP1). Els diferents estats cerebrals són el resultat de diferents patrons d’interacció neuronal i es caracteritzen per diferents amplituds i freqüències. Per exemple: les ones cerebrals d’entre 12 i 30 hertzs –ones Beta- estan associades amb la concentració, l’alerta i l’acció, aquí es poden produir estats d’irritabilitat, estrès, etc.;  les ones d’entre 8 i 12 hertzs –ones Alfa- s’associen amb la calma i la relaxació;  les Theta d’entre 4 i 8 hertz s’associen al flux d’idees; les Delta d’entre 1 i 3 hertz a l’inconscient, al son profund.  

En l’activitat conscient el cervell funciona a “ritme” Beta. En l’activitat relacionada amb els somnis, la inspiració i la creativitat el cervell funciona a “ritme” Alfa que és l’estat ideal per imaginar i analitzar, es genera un estat de interès i de concentració relaxada ideal per aprendre.  Abans d’entrar en una fase de son profund les ones cerebrals son ThetaDesprès del descobriment de les ones cerebrals es va descobrir la bio-retroinformació (biofeedback). Una tècnica per l’autocontrol amb la que una persona es fa conscient del seu estat intern i pot aprendre a influir sobre els processos voluntaris del cos, si sap “llegir” la seva informació fisiològica.  La fita és aconseguir un estat generalitzadament relaxat, caracteritzat per un domini parasimpàtic i antagònic al patró d’excitació que es manifesta en situacions d’estrès – passar conscientment de Beta a Alfa i naturalment lliscar cap a Theta i Delta.

I si,  mitjançant entrenament (perseverança) es pot aconseguir!

Una abraçada